Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Dit programma wordt gesubsidieerd door de gemeente. Voor meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen naar educatie@bibliotheekavv.nl.

Taalvisite

Aanbieder: de Bibliotheek AVV

Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Vrijwilligers gaan gedurende 15 weken, één uur per week, bij een gezin ‘op visite’. Zij lezen de kinderen voor of lezen samen met de kinderen. Daarnaast ondernemen ze allerlei taalactiviteiten. De ouders worden zodanig betrokken bij Taalvisite dat ze na 15 weken zelf hun kind kunnen voorlezen of helpen bij het lezen. Taalvisite richt zich vooral op gezinnen met Nederlands als tweede taal. De gezinnen worden aangemeld via de basisschool of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs

Aanmelden via:

De school meldt de leerling(en) aan, de Bibliotheek regelt een vrijwilliger.
Het hele jaar kunnen er leerlingen aangemeld worden.Bijzonderheden:

De school meldt de leerling(en) aan, de Bibliotheek regelt een vrijwilliger.
Leerlingen kunnen het hele jaar door aangemeld worden. Voor het aanmelden kunt u een mail sturen naar educatie@bibliotheekavv.nl.