Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
De kosten zijn afhankelijk van het pakket dat uw school afneemt. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar educatie@bibliotheekavv.nl.

De Bibliotheek op school, dBos

Aanbieder: de Bibliotheek AVV

Meer lezen beter in taal. Onder dit motto organiseert Bibliotheek AVV met de Bibliotheek op school (dBos) een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod om het leesplezier van uw leerlingen te vergroten. Dit zorgt uiteindelijk voor betere resultaten op o.a. het gebied van woordenschat en technisch- en begrijpend lezen.


Wat biedt de Bibliotheek op school?
• Lees- en activiteitenplan - voor het vastleggen van visie, doelen, actieplan en jaarprogramma.
• Monitor - voor het jaarlijks meten en vergelijken van leesattitude, leesniveau en leengedrag van de leerlingen en het leesklimaat, leesbeleid en de mediawijsheid in de school.
• Collectie – door het klassikaal lenen in een vestiging, het inrichten van een fysieke schoolbibliotheek en/of saneren van uw eigen collectie, eventueel aangevuld met het reserveren van boeken, het huren van een mini projectcollectie of combinaties hiervan.
• Lezen - door dagelijks en op inspirerende wijze aandacht te besteden aan vrij lezen, voorlezen, praten over boeken en lezen thuis.
• Expertise - via een deskundige leesconsulent vanuit de Bibliotheek en door scholing van een eigen leerkracht tot leescoördinator. De leesconsulent van de Bibliotheek stelt in overleg met een contactpersoon en/of de leescoördinator van school een activiteitenprogramma op, passend bij het leesplan en de wensen en cultuur van de school en voert dat uit.

Deze invulling van activiteiten is er zoveel mogelijk op gericht om teamleden werk uit handen te nemen. Een schoolprogramma is immers al druk genoeg.Bovenstaande onderdelen kunt u ook los afnemen:
• eenmalig meedoen met de monitor om te weten waar uw school staat
• klassikaal lenen voor een of meerdere klassen
• de cursus Open Boek voor leerkrachten
• de leesconsulent per uur inhuren

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs

Aanmelden via:

Voor aanmelden of informatie kunt u een mail sturen naar educatie@bibliotheekavv.nl.